مقالات

لیست فروشگاه و تعمیرگاه های موبایل پاساژ علاءالدین

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

موبایل علی خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط اول پ111 66760339
موبایل بارش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط اول پ158 66706628
موبایل فرهنگیان 2 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط اول پ171 66717989
نوت بوک مرکزی خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط اول واحد154 66722203
موبایل آریا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط پنجم پلاک 575 66746758
خدمات موبایل پانیذ خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط دوم پ251 66731031
موبایل کندو خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط دوم واحد254 66725945
موبایل صبا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرزمین پ60 66713955
موبایل مهدی خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرزمین ط اول پ14 66724681
موبایل سروش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ11 66723495
موبایل سروش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ11 66723495
موبایل بهمن خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ27 66721300
موبایل زنوز خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ3 66718094
موبایل مسعود2 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ45 66737397
موبایل سود تل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ46 66745945
موبایل سهیل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ5 66732169
موبایل سهیل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ5 66732169
موبایل غدیر خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ56 66717472
موبایل تیم موبایل 2 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ61 66750352
موبایل احسان خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ68 66751607
موبایل سالکان 2 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ76 66752867
موبایل رایان دانش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط زیرهمکف پ81 66727214
موبایل پاسارگاد خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم پ379 66704571
موبایل مهسان سیستم خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم پ381 66722219
موبایل مهسان سیستم خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم پ381 66722219
موبایل پلازا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم واحد314 66739737
موبایل گرین تل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم واحد336 66746859
موبایل گرینتل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم واحد336 66746859
موبایل میرزایی 338 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط سوم واحد338 66731885
موبایل 651 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط ششم پ651 66725707
موبایل 651 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط ششم پ651 66725707
موبایل غدیر خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف 66719176
موبایل دانش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف پ23 66745870
موبایل المپیک خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف پ35 66723938
موبایل اورنج خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف پ56 66720887
موبایل سروش خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف پ87/1 66708454
موبایل پردیس خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط همکف درب جنوبی شماره 78 66725442
موبالی تی.سی.ان خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط1پ159 66753634
موبایل بهار 86 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط2-پ156 66710837
موبایل بهار 86 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط2-پ156 66710837
موبایل پارسا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط2پ257 66725239
موبایل فجر خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ326 66716680
موبایل الماس خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ329 66710487
موبایل الماس خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ329 66710487
موبایل آرین تل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ330 66707097
موبایل پاور پارت خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ360 66746636
موبایل ایزی تل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ370 66751603
موبایل گنجینه خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ380 
موبایل گنجینه خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط3پ380 66736227
موبایل فرهنگ خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4پ455 66710842
موبایل 12 خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4پ479 66754519
موبایل جام جم خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4پ483 66712130
موبایل M.M خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4پ483 66707179
موبایل سناتور خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4واحد410 66746593
موبایل طاها خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط4واحد421 66722138
موبایل امیر جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین پ 36 66717085
موبایل اورجینال جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین زیر پ 28 66712798
موبایل سنترال مموری جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط 3 پ 346 66753016
موبایل هایپرفون 2 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط 3 پ 388 66746839
موبایل وصال جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط 5 پ 546 66727596
موبایل دینا جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط اول پ 115 66722473
موبایل برگزیده گان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط چهار پ 419 66723002
موبایل برگزیدگان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط چهار پ 419 66723002
موبایل پیشرو جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط منفی پ 13 66707550
موبایل تینا جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط منفی سه پ 274 66746580
موبایل توکلیان جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط منفی یک پ 72 66717202
گالری موبایل شیرازی جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط همکف پ 572 66717000
موبایل باران جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین ط5 پ 560 و 561 66750560
موبایل پاسارگاد 1 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 43 66718546
موبایل پاسارگاد4 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 43 66718546
موبایل کوروش تل جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 64 66721775
موبایل پاسارگاد 1 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 8 66710470
موبایل پاتریس 3 جمهوری تقاطع حافظ پاساژ علاالدین همکف پ 90 66725420
موبایل پارادایس جمهوری تقاطع حافظ پاساژعلاءالدین ط1پ126 66750569
موبایل مهدی جمهوری تقاطع حافظ علاالدین همکف پ 67 66716402
موبایل پارس جمهوری تقاطع حافظ و جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی یک پ 34 66748458
موبایل ونوس جمهوری جنب پل حافظ پاساژ نادری ط همکف واحد 9 77444175
اینترفون جمهوری حافظ علاالدین ط سوم پ 334 66724246
همراه اول 51107 جمهوری خ سی تیر پاساژایفلکه پ543 66711903
موبایل پارس جمهوری زیر پل حافظ جنب علاالدین پ 224 66712182
موبایل پارس ایران جمهوری ساختمان آلومینوم ط سوم شمالی پ 316 66745379
موبایل رسانه جمهوری شرقی نرسیده به خ بهارستان پاساژسینما اروپا پ1/2 33996488
موبایل سیما تل جمهوری علائ الدین ط چهارم واحد 426 66719115
موبایل فرهنگیان 2 جمهوری علاالدین زیر پ 58 66707773
موبایل طلائیه جمهوری علاالدین بر حافظ پ 230 66722041
موبایل داریوش جمهوری علاالدین پ 43 همکف 66718546
موبایل محسن جمهوری علاالدین زیر پ 1 66728809
موبایل دیدگاه جمهوری علاالدین زیر پ 22 66722817
موبایل پگاه جمهوری علاالدین زیر پ 32 66711358
موبایل اس ام اس جمهوری علاالدین زیر پ 33 66710433
موبایل تهران جمهوری علاالدین زیر پ 33 66748456
موبایل خط رو خط جمهوری علاالدین زیر پ 47 66758463
موبایل دکترآی میت جمهوری علاالدین زیر پ 58 66707773
موبایل خط رو خط جمهوری علاالدین زیر پ 63 66726646
موبایل میلادنور جمهوری علاالدین زیر پ 63 66726646
موبایل اورجینال جمهوری علاالدین زیرپ 70 66714748
موبایل آنا تل جمهوری علاالدین ط 2 پ 232 66704412
موبایل مانی جمهوری علاالدین ط 3 پ 345 44235220
موبایل پارس استار جمهوری علاالدین ط 3 پ 345 66223350
موبایل پارسه جمهوری علاالدین ط 3 پ 346 66753016
موبایل و لوازم جانبی پارس جمهوری علاالدین ط 3 پ 366 66751590
آرین ارتباط جمهوری علاالدین ط 3 پ 386 66760390
موبایل سون جمهوری علاالدین ط 4 پ 403 66736056
موبایل آی تی جمهوری علاالدین ط 4 پ 408 66721702
موبایل آریا تل جمهوری علاالدین ط 4 پ 453 66714161
موبایل امین جمهوری علاالدین ط 4 پ 459 66722004
موبایل سالکان جمهوری علاالدین ط 4 پ 464 66721124
موبایل محمد جمهوری علاالدین ط 4 پ 472 66738890
موبایل سحر جمهوری علاالدین ط 4 پ 480 66706918
موبایل G FIVE جمهوری علاالدین ط 4 پ 485 66749051
موبایل محمد جمهوری علاالدین ط 5 پ 517 66714184
موبایل محسن جمهوری علاالدین ط 5 پ 536 66745917
موبایل پارسیان جمهوری علاالدین ط 5 پ 555 66838429
موبایل پرشیا جمهوری علاالدین ط 5 پ 557 66745240
موبایل آپ دیت جمهوری علاالدین ط 5 پ 562 66717972
موبایل 571 جمهوری علاالدین ط 5 پ 571 66714763
موبایل شیرازی جمهوری علاالدین ط 5 پ 572 66717000
موبایل عارف جمهوری علاالدین ط 6 پ 620 66703560
موبایل مسلمی جمهوری علاالدین ط 6 پ 623 66749099
موبایل ایران زمین جمهوری علاالدین ط 6 پ 638 66722164
موبایل فارا جمهوری علاالدین ط اول پ 117 66721595
مویابل کوثر جمهوری علاالدین ط اول پ 117 66721595
موبایل علی جمهوری علاالدین ط اول پ 117 66721595
موبایل گویا جمهوری علاالدین ط اول پ 118 66738041
موبایل 671 جمهوری علاالدین ط اول پ 120 66753049
موبایل وکیلی جمهوری علاالدین ط اول پ 125 66711616
موبایل شایان جمهوری علاالدین ط اول پ 128 667105580
موبایل یکتا جمهوری علاالدین ط اول پ 135 66710894
موبایل M T M جمهوری علاالدین ط اول پ 147 66712980
موبایل پارس جمهوری علاالدین ط اول واحد 138 66721322
موبایل رویال جمهوری علاالدین ط دوم پ 275 66722369
موبایل APPLE جمهوری علاالدین ط زیر پ 54 66712798
موبایل دیدگاه جمهوری علاالدین ط زیر همکف پ 22 66722817
موبایل مهرگان جمهوری علاالدین ط سوم پ 332 66751583
موبایل آریا تراشه جمهوری علاالدین ط سوم پ 345 66758362
موبایل پیشرو پارتس جمهوری علاالدین ط سوم پ 363 66746578
موبایل محققیان جمهوری علاالدین ط شش پ 688 66712106
موبایل ماندلا جمهوری علاالدین ط ششم واحد 620 66710306
موبایل سعید جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 105 66752861
موبایل آلپ جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 121 66733347
موبایل آتا باطری جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 126 66722028
موبایل آتا باطری جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 126 66722028
موبایل ال پا جمهوری علاالدین ط منفی 2 پ 139 66753042
موبایل پارس-2 جمهوری علاالدین ط منفی یک پ 34 66748458
موبایل 110 جمهوری علاالدین ط منفی یک پ 69 66709222
موبایل حسام جمهوری علاالدین ط منفی یک پ 75 66707834
موبایل سارا جمهوری علاالدین ط همکف پ 50 66713479
موبایل مروارید جمهوری علاالدین منفی 2 پ 131 66753023
موبایل دانش جمهوری علاالدین منفی یک پ 47 66725038
موبایل سخایی جمهوری علاالدین همکف پ 14 66718833
موبایل سفیر جمهوری علاالدین همکف پ 37 66710827
موبایل شبکه جوان جمهوری علاالدین همکف پ 37 66710827
موبایل شبکه جوان جمهوری علاالدین همکف پ 37 66710827
موبایل رمضانی جمهوری علاالدین همکف پ 38 66730690
موبایل قائم جمهوری علاالدین همکف پ 40 66748080
موبایل پاسارگاد1 جمهوری علاالدین همکف پ 44 66722246
موبایل20 جمهوری علاالدین همکف پ 45.2 66706937
موبایل پیشگامان جمهوری علاالدین همکف پ 49 66713466
موبایل مویدی جمهوری علاالدین همکف پ 55 66720861
موبایل مویدی جمهوری علاالدین همکف پ 55 66720861
موبایل مه تل جمهوری علاالدین همکف پ 62 66746740
موبایل توکلیان جمهوری علاالدین همکف پ 71 66727288
موبایل پارمیس جمهوری علاالدین همکف پ 82.1 66712391
موبایل پاسارگاد4 جمهوری علاالدین همکف پ 85 66710019
موبایل TCI جمهوری علاالدین همکف پ 86.2 66721398
موبایل پاتریس 1 جمهوری علاالدین همکف پ 90 66725420
موبایل خانی جمهوری مجتمع علاالدین زیرهمکف پ67 66730712
موبایل احسان جمهوری مقابل بابی ساندز پاساژآرمان پ29 66722448
موبایل نثاری جمهوری مقابل علاء الدین پ118 ط1 66736218
موبایل پاتریس 1 جمهوری نبش حافظ پ 246 66735593
موبایل خلیج جمهوری نبش حافظ پاساژ علاالدین طبقه زیرین پ62 66710546
موبایل تکنوتل جمهوری نبش حافظ پاساژعلاءالدین ط همکف پ8 66710470
موبایل شاهرخ جمهوری نبش علاالدین پ 236 66726643
موبایل S.B جمهوری نبش علاالدین ط 4 پ 445 66715103
موبایل آونگ جمهوری نرسیده به پل حافظ پ 702 66754237
موبایل G.S.M جمهوری نرسیده به پل حافظ پ585 66741150
موبایل متین جمهوری نرسیده به پل حافظ نبش ک رم پاساژ پردیس ط همکف پ 4 66730871
تلفن دنیای پاناسونیک جمهوری نرسیده به حافظ بن بست کلانتری پ 6 66724737
موبایل علی جمهوری نرسیده به حافظ پ 702 66735874
موبایل میعاد جمهوری نرسیده به حافظ پاساژ ایرانیان ط زیرهمکف واحد 5 66731732
موبایل معصومی جمهوری نرسیده به حافظ پاساژ بزرگمهر همکف پ 28 66735727
شرکت اپل موبایل جمهوری نرسیده به حافظ پاساژ پردیس ط اول واحد 10 66737462
موبایل البرز جمهوری نرسیده به حافظ پاساژ پردیس همکف پ 9 66753181
موبایل پاسارگاد جمهوری نرسیده به حافظ ک کلانتری پ 7 66740984
فروشگاه موبایل مسلمی 2 جمهوری نرسیده به ک رم پاساژ پردیس زیر پ 15 66749100
موبایل باران جمهوری نرسیده بین ولی عصر و فلسطین پ 932 66976569
موبایل ملک محمدی خ جمهوری بعد از پل حافظ مجتمع تجاری نادری ط زیر همکف پ12 66732303
موبایل بتا خ جمهوری بعد از پل حافظ نبش پاساژ فرشته پ 700 66712823
موبایل پوشنه خ جمهوری بعد از تقاطع حافظ نبش پاساژ علایین پ 214 66722030
ایرانوکیا (یزدی) خ جمهوری بعد از چهارراه سی تیر پ610 66735099
موبایل سروش خ جمهوری بعد از چهارراه شیخ هادی پ 120 66709332
موبایل جاوید خ جمهوری بعد از خ حافظ مجتمع تجاری خانه موبایل ط زیر همکف پB13 66743990
موبایل نادری خ جمهوری بعد از سی تیرجنب هتل نادری پ602 66708772
موبایل دیجیتال تکنیک خ جمهوری بعد ازتقاطع فلسطین پ978 66408502
موبایل نمایش خ جمهوری بعد ازساختمان الومینیوم مجتمع تجاریمستوفی زاده /103 66706165
موبایل شاهین خ جمهوری بعداز پل حافظ پاساژامجد ط همکف پ38 66721501
خدمات امورمشترکین ایرانسل خ جمهوری بعداز پل حافظ مقابل تولیددارو پاساژ نادری ط1 پ1 66752658
موبایل نوبل خ جمهوری بعداز پل حافظ نبش پاساژنادری پ22 66747456
موبایل ولوازم جانبی یزدی خ جمهوری بعداز خ سی تیر پ546 66716107
موبایل امیر خ جمهوری بعدازفلسطین پ859 66972592
موبایل نیاتل خ جمهوری بعدازفلسطین پ982 66958029
همراه اول 71161402 خ جمهوری بلوار حافظ پاساؤ جمهوری پ8 66719190
موبایل ایرانسل خ جمهوری بهداز چهارراه حافظ پاساژ نادری پ18 66731962
موبایل محمد خ جمهوری بین ابوریحان و دانشگاه پ 224 66486240
موبایل محمد خ جمهوری بین ابوریحان ودانشگاه نبش ک تجلی پ 224 66486240
همراه اول 11091 خ جمهوری بین باستان و گلشن پ1476 66920640
موبایل هدیه خ جمهوری بین جمالزاده و کارگر جنب تعمیرگاه ایران خودرو پ1122 66928259
دفتر خدمات ارتباطی کد 51302 خ جمهوری بین خ دوازده فروردین واردیبهشت پ382 66493554
موبایل و لوازم جانبی ناصر خ جمهوری بین دانشگاه و ابوریحان پ 242 66951041
موبایل جهان صوت خ جمهوری بین شیخ هادی وکوی ولیعصرپ850 66495865
موبایل عصر دیجیتال خ جمهوری بین فلسطین و ولی عصر پ 46 66463774
موبایل امیر خ جمهوری بین فلسطین و ولیعصر پ 66 66498086
دیجیتال تکنیک خ جمهوری بین فلسطین و ولیعصر پ 84 66408502
همراه اول 72161323 خ جمهوری بین گلشن و باستان پ1476 66916836
موبایل عصر دیجیتال خ جمهوری بین ولی عصر و فلسطین پ46 66463774
موبایل امداد خ جمهوری بین ولی عصر و شیخ هادی پاساژ رویال ط1 پ2/2 66492811
موبایل امداد خ جمهوری بین ولی عصر و شیخ هادی پاساژ رویال ط1 پ2/2 66492811
موبایل امداد خ جمهوری بین ولی عصر و شیخ هادی پاساژ رویال ط1 پ2/2 66492811
نوین ارتباط خ جمهوری بین3راه جمهوری وشیخ هادی پ64 66497446
موبایل 502 علاء الدین خ جمهوری پاسازعلاءالدین ط 5پ502 66702610
موبایل کنترونیک خ جمهوری پاساژ امجد ط همکف واحد 16 66726761
موبایل امین خ جمهوری پاساژ ایرانیان پ26 66745419
موبایل احمد خ جمهوری پاساژ ایرانیان زیر پ18 66745211
موبایل احمد خ جمهوری پاساژ ایرانیان زیر پ18 66745211
موبایل وان تو وان بیزنس خ جمهوری پاساژ ایرانیان ط زیر همکف پ 11 66745428
تعمیرات موبایل تختی خ جمهوری پاساژ ایرانیان ط همکف پ 65 66734357
موبایل گالری نیما خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط زیر همکف پ 37 66717032
موبایل سپهر خ جمهوری پاساژ بزرگمهر همکف پ 25 66742306
موبایل سلوک خ جمهوری پاساژ بزرگمهر پ57 66727413
موبایل آیناز خ جمهوری پاساژ بزرگمهر زیر پ35 66717412
موبایل آیناز خ جمهوری پاساژ بزرگمهر زیر پ35 66717412
متین موبایل خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط 3 پ 117 66727448
موبایل آیناز خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط زیر همکف پ 35 66717412
موبایل روژان خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط زیر همکف پ 45 66717542
موبایل آرشام خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط زیر همکف پ33 66717327
موبایل امیر خ جمهوری پاساژ بزرگمهر ط4 واحد119 66752654
موبایل جام جم خ جمهوری پاساژ بزرگمهر همکف پ15 طبقه بالکن 66755688
خدمات امور مشترکین 51111 خ جمهوری پاساژ جمهوری همکف پ 8 66719190
موبایل تل پارس خ جمهوری پاساژ خانه موبایل زیر واحدB7 66744966
ماتگر موبایل خ جمهوری پاساژ ط زیر همکف پ 58 66739056
موبایل تاج نیکا خ جمهوری پاساژ علا ءالدین ط 1- پ39 66723065
موبایل سفیر خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 73 66713925
موبایل نوری خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ24 66714804
موبایل نوری خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ24 66714804
موبایل امارات خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 4 پ 475 66725067
موبایل مهدی خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 5 پ 583 66725459
موبایل سهند همراه خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 5واحد 561 66725367
موبایل پرشیا خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6 پ 645 66737658
موبایل خورشید خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6 پ621 66721640
موبایل آریانا خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6 پ633 66706128
موبایل ایران زمین ششم خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6 پ638 66712666
پارسه موبایل خ جمهوری پاساژ علا الدین ط 6پ 685 66723576
تک موبایل خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 23 66724361
شهر موبایل خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 26 66710097
تاج موبایل نیکا خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 39 66723065
موبایل خط رو خط خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 47 66710356
موبایل جمهوری خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 53 66745704
موبایل آریا خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 9 66725084
موبایل زنوز خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ3 66740502
موبایل پکن خ جمهوری پاساژ علا الدین ط زیر همکف پ 28 66748580
موبایل روشن خ جمهوری پاساژ علا الدین ط همکف پ 83 66712391
کالج موبایل خ جمهوری پاساژ علا الدین واحد 534 66739030
موبایل برادران ستوده خ جمهوری پاساژ علا لدین ط زیر همکف پ 12 66708594
موبایل فیضی 2 خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر همکف پ26 66713746
موبایل ایران چین2 خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط 2- پ111 66745260-61
موبایل ایران چین خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط 2- واحد111 66753012
موبایل فرهنگیان خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط اول پ 171 66717989
موبایل فرهنگیان خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط اول پ 171 66717989
موبایل دی خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر پ48 66727101
موبایل پرنس خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر همکف پ64 66748854
موبایل پرنس خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر همکف پ64 66748854
موبایل پرنس خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیر همکف پ64 66748854
موبایل آماترا خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط زیرهمکف پ10 66751675
موبایل فضل الهی خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط1 پ153 66710668
موبایل فتاحی خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط2- پ131 66753023
موبایل فرهنگ خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط4 واحد455 66721758
موبایل عابدینی خ جمهوری پاساژ علاء الدین ط6 پ656 667437074
موبایل اورنج خ جمهوری پاساژ علاءالدین پ 56 ط همکف 66706886
خدمات موبایل کام اندی خ جمهوری پاساژ علاءالدین زیر پل حافظ پ218 66720756
خدمات موبایل کام اندی خ جمهوری پاساژ علاءالدین زیر پل حافظ پ218 66720756
موبایل مسعود خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط 1پ103 66725015
موبایل داده پردازی تهران خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط 3 پ 316 66725622
موبایل عظیمی خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط 3 پ352/2 66710010
موبایل بهگام خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط 4 پ402 66746620
موبایل کاوسیان خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط زیر همکف پ43 66721967
موبایل دی خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط زیر همکف پ48 66728774
موبایل 110 خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط زیر همکف پ69 66709222
موبایل کاوه خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط ششم واحد627 66745559
موبایل پارس خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط همکف پ52 66725835
موبایل سامان خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط همکف پ36 66717085
موبایل الجزیره خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط2 واحد268 66710422
موبایل سنترال خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ346 66753016
موبایل سنترال خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ346 66753016
موبایل اسکار خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ348 66751585
موبایل اورجینال خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ349 66728644
موبایل اورجینال خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط3 پ349 66728644
موبایل حافظ خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط5 واحد509 66727577
موبایل حافظ خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط5 واحد509 66727577
موبایل آدینه خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط5 واحد557 66751650
موبایل آدینه خ جمهوری پاساژ علاءالدین ط5 واحد557 66751650
موبایل پاسارگاد 1 خ جمهوری پاساژ علائ الدین همکف پ 44 66722246
موبایل سهیل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط زیر همکف پ 5 66709157
پارس موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین بر خیابان حافظ پ224 66712182
موبایل امیرتل خ جمهوری پاساژ علاالدین پ 625 66732363
موبایل امیرتل خ جمهوری پاساژ علاالدین پ 625 66732363
موبایل امیرتل خ جمهوری پاساژ علاالدین پ 625 66732363
موبایل مسعود خ جمهوری پاساژ علاالدین پ431 ط4 66750222
موبایل ثقفی خ جمهوری پاساژ علاالدین پ79 66722500
موبایل مهدی خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ14 66724681
موبایل بهمن خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ27 66720825
موبایل آشنا خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ38 66710962
موبایل آشنا خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ38 66710962
موبایل آشنا خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ38 66710962
موبایل فرهاد خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ44 66706473
لوازم جانبی موبایل آماترا خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ55 66737063
موبایل پرنس خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر پ64 66748854
موبایل غدیر خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر واحد56 66745911
موبایل فرشید خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر همکف پ13 66723062
موبایل نوری خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر همکف پ24 66714804
گالری موبایل پگاه خ جمهوری پاساژ علاالدین زیر همکف پ31 66705481
موبایل امین خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 3 پ 359 66745419
موبایل مهرداد خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 4 پ 472 66710100
موبایل مهرداد خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 4 پ 472 66710100
موبایل آدینه خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 5 پ 557 66751650
موبایل پارس پیام خ جمهوری پاساژ علاالدین ط 5 واحد 521 66718368
موبایل فیضی1 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط زیر همکف پ25 66704927
موبایل علیرضا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط زیر همکف پ36 66723886
موبایل جم خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی 2 پ175 66753025
پارس موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی یک پ34 66727526
موبایل اورجینال 2 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی یک پ74 66751663
موبایل سالکان 2 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی یک پ76 66752867
تعمیرات موبایل آماترا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی1پ55 66737063
موبایل وهاب خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی2 پ132 66722134
موبایل ستایش خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی2 پ150 66746160
DK درژه خ جمهوری پاساژ علاالدین ط منفی2 پ151 66713697
موبایل شهرگل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط همکف پ 16 66721584
موبایل سخائی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط همکف پ 14 66718686
موبایل دنیز سیستم خ جمهوری پاساژ علاالدین ط همکف پ 55 66710352
موبایل نیا 1 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط همکف پ 58 66746575
موبایل رسام خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ158 66713587
موبایل رسانه خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ160 66712165
موبایل آریو خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ161 66712103
موبایل رسا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ163 66758343
موبایل راک خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ168 66704963
APPLE SHOP موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ171 66753743
ایران فون خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 پ182 66711640
موبایل پروشات خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1 واحد121 66758521
کامپیوتر جواهرچی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1پ107 66711488
موبایل ویانا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط1پ111 66760339
موبایل و کامپیوتر رابین خ جمهوری پاساژ علاالدین ط2 پ220 66710041
قطعات موبایل متقی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ302 66758345
لوازم موبایل جعفری خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ327 66736677
SKY TECH موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ331 66705545
GSM موبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ353 66714054
موبایل قبادی 361 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 پ361 66751735
موبایل آرامیس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 واحد301 66720185
آلفاموبایل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3 واحد307 66748582
موبایل ایران تک خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ315 66712940
موبایل سناتور خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ324 66753024
لوازم جانبی موبایل برمودا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ328 66753643
موبایل انرژی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ333 66751673
قطعات موبایل آرتین خ جمهوری پاساژ علاالدین ط3پ371 66713545
قطعات موبایل تراش سبز خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ406 66731734
لوازم موبایل سلطانی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ415 66708337
موبایل خاطره خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ417 66710774
موبایل عصر جدید خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ478 66706261
موبایل لئو خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ478 66708682
موبایل نوبهار خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 پ484 66722149
آسیاتل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 واحد409 66758520
موبایل مهرگان خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 واحد445 66715103
پخش قطعات موبایل مرتضی خ جمهوری پاساژ علاالدین ط4 واحد471 66753022
موبایل صبا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ 515 66726230
موبایل 502 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ502 66752864
موبایل هانی تل خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ522 66707544
موبایل اسکان خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ532 66727757
موبایل هایپرفون خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ550 66745047
لوازم موبایل مونترال خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ551 66707481
موبایل ونوس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ554 66719264
موبایل ونوس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ554 66719664
موبایل ونوس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ554 66719624
گوشی 140 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 پ576 66746674
لوازم جانبی موبایل رسا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 واحد556 66746745
میکروسیستم همراه خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5 واحد587 66728832
موبایل 554 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5پ554 66718597
لوازم موبایل داماس خ جمهوری پاساژ علاالدین ط5پ555 66725038
آوا نوکیا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 پ626 66721291
موبایل بهار 80 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 پ632 66708450
موبایل طاها خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 پ653 66745078
موبایل فروشی ماهرویان خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 پ658 66723188
موبایل آتا باطری خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 واحد615/1 66758523
موبایل یکتا خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6 واحد657 66404386
موبایل الغدیر 609 خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6پ609 66726053
موبایل بابک خ جمهوری پاساژ علاالدین ط6پ629 66570220
لوازم جانبی موبایل درژه خ جمهوری پاساژ علاالدین طبقه منفی2 پ151 66713697
ایران خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ 45/2 66706937
ایران خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ 45/2 66706937
موبایل جام جم خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ15 66727431
موبایل20 خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ20 66746742
شبکه جوان خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ37 66710827
موبایل آشیل خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ45 66716009
موبایل آشیل خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ45 66716009
موبایل آشیل خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ45 66716009
موبایل پژواک خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف پ68 66725175
موبایل محمدی خ جمهوری پاساژ علاالدین همکف واحد63 66751597
موبایل موژان خ جمهوری پاساژ علالدین ط4 پ475 66738890
موبایل سید خ جمهوری پاساژ,لاءالدین ط ششم پ683 66723885
موبایل پایتخت خ جمهوری پاساژایرانیان پ24 66751547
موبایل همراه اول خ جمهوری پاساژایرانیان ط زیرزمین 1-پ8 66735237
موبایل کوثر خ جمهوری پاساژایرانیان نرسیده به پل حافظ پ28 66732166
موبایل تی تی خ جمهوری پاساژبزرگمهرپ37ط زیرهمکف 66717032
موبایل فنون فیکس خ جمهوری پاساژبزرگمهرط دوم واحد79 66710897
موبایل بست پارت خ جمهوری پاساژبزرگمهرط زیرهمکف پ45 66717542
موبایل SEPEHR خ جمهوری پاساژبزرگمهرط همکف پ50 66727477
موبایل جمهوری خ جمهوری پاساژبزرگمهرط3پ105 66748681
موبایل اس.ام.اس خ جمهوری پاساژتوکل پ113 66723461
موبایل آیمیت پارت خ جمهوری پاساژعلا ء الدین ط زیر همکف پ 75 66707834
موبایل آلپ خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ121ط2- 66733347
موبایل قائم خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ25 66748080
موبایل پیمان خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ350 66705162
موبایل درخشان خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ379 66745260
موبایل دریا خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ39 66710468
موبایل شیرازی خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ64ط همکف 66721935
موبایل شیرازی خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ64ط همکف 66721935
موبایل من خ جمهوری پاساژعلاءالدین پ8 66710700
موبایل غدیر خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 1-پ56 66722094
موبایل هارپاک خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 1-واحد12 66708591
موبایل فرشید خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 1-واحد13 66723062
موبایل امید خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 1واحد181 66738290
موبایل دیتا خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 2-واحد124 66724173
موبایل آیرن خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 4پ414 66710280
موبایل داتیس خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 6واحد642 66751667
موبایل گرینتل خ جمهوری پاساژعلاءالدین ط 6واحد671 33504567

ups چیست ؟ بیشتر بدانیم ۱

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یو پی اس چیست ؟
یو پی اس برگرفته از مجموعه کلمات Uninterruptible power supply است که دستگاهی الکترونیکی است که به منظور تأمین پیوسته انرژی برای دستگاههای مصرف کننده که به اختلافات موجود در شبکه و قطع برق حساس بوده و جزء مجموعه های کامپیوتری ، مخابراتی ، کنترل ، ابزار دقیق و آزمایشگاهی و بیمارستانی می باشد .
دستگاهی الکترونیکی است به منظور تامین پیوسته انرژی برای دستگاه‌های مصرف کننده که به اختلالات موجود در شبکه و قطع برق حساس بوده و به دلیل ضرورت و حساسیت‌های فوق العاده زیاد جزو تجهیزات حیاتی مجموعه‌های کامپیوتری، مخابراتی، کنترل و ابزار دقیق، ازمایشگاهی و بیمارستانی می‌باشند.
کاهش یا افزایش ناگهانی ولتاژ، تغییر فرکانس، انواع اعوجاج لحظه ای یا دایم، نمونه‌هایی از مشکلات ایجاد شده بر روی شبکه‌های برق شهری می‌باشند. دستگاه های الکترونیکی پیشرفته و حساس (نظیر سیستمهای کامپیوتری، تجهیزات مخابراتی و پزشکی) با توجه به کاربردهای ویژه و حساسی که دارند نیازمند تجهیزات ضروری مانند منبع تغذیه بدون وقفه و نسبتا دقیق بوده تا ولتاژ و فرکانس ثابت و قابل اطمینان را تامین نماید.
دستگاه UPS از وسایل ضروری کامپیوترها محسوب می‌شود. به عنوان مثال در صورت وجود کوچکترین اغتشاش در برق شهر بخش کنترل کامپیوتر، با تولید یک پالس موجب خاموش و روشن شدن مجدد (Restart) کامپیوتر می‌‌گردد. لذا با این عمل اطلاعاتی که در حافظه RAM سیستم وجود دارد، از بین رفته و زیان های جبران ناپذیری به کاربر وارد شده و حاصل کار کاربر در چند لحظه از بین می‌رود.
در مورد سایر سیستم‌های حساس نظیر دستگاه‌های مخابراتی و شبکه‌های اطلاعاتی نیز با قطع یا تغییر مشخصات منبع تغذیه، هماهنگی بخشهای مختلف دستگاه بهم خورده و بر اثر قطع و وصل‌های متوالی، علاوه بر صدماتی که به قطعات دستگاه وارد می شود، عملکرد کل سیستم با اختلال مواجه می‌گردد. با توجه به مطالب فوق، نیاز به وجود دستگاهی که بتواند جایگزین مناسبی برای برق شهر در مواقع اضطراری گردیده و با حذف اختلالات شبکه تغذیه مدارات حساس را بر عهده گیرد، نمایان می شود.
این دستگاه جهت استفاده کاربران، انرژی DC را به AC تبدیل می کند. لازم به ذکر است که در مواقع قطع برق میتوان از ژنراتوهای AC جهت تغذیه دستگاه‌ها استفاده نمود ولی این منابع با توجه به مشکلاتی نظیر شناور بودن ولتاژ و فرکانس، حجم بزرگ، الودگی صوتی، دودزا بودن، زمان طولانی وصل شدن بعداز قطع برق و لزوم سرویس و باز بینی دایمی عملا کاربردی در دستگاه‌های حساس ندارد. دستگاه‌های UPS با ابعاد کوچک و بدون نیاز به سرویس دایمی و بدون ایجاد آلودگی‌ها با تثبیت ولتاژ و فرکانس، وسایل بسیار مناسبی جهت حفاظت سیستم‌ها در مقابل اختلالات برق شبکه می‌باشد.
به منظور افزایش مدت زمان برق ‌دهی در یو پی اس ها از كابینت باتری مجهز به باتری استفاده می‌باشد.
ادامه مطلب در قسمت دوم

خازن میکا چیست ؟

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نوعی از خازن ها هستند که از تعدادی ورقه نازک "میکا" به عنوان دی الکتریک و تعدادی ورقه نازک فلزی به عنوان صفحه های هادی تشکیل می گردند . این ورقه های فلزی به صورت 1 در میان روی هم قرار می گیرند . ورقه های فلزی در دو دسته به یکدیگر وصل شده اند تا سطح مؤثر هر صفحه خازن را بزرگتر کنند و ظرفیت خازن بالا رود . هر چه تعداد صفحات فلزی بیشتر و اندازه آنها بزرگتر باشد ، ظرفیت خازن افزایش می یابد . مجموعه ورقه های میکا و فلز در یک محفظه قرار می گیرند . ظرفیت خازنهای میکا کم و از چند پیکوفاراد تا حداکثر 5 نانوفاراد است . از ویژگی های اصلی و مهم این خازنها می توان داشتن ولتاژ کار بالا ، ثبات ظرفیت ، ضریب حرارتی پایین ، عمر کارکرد طولانی و کاربرد در مدارات فرکانس بالا را نام برد .

ups چیست ؟ بیشتر بدانیم ۳

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

اتصال کوتاه یک باتری با وصل کردن مستقیم دو ترمینال آن به یکدیگر در حالی که هیچ باری ازآن گرفته نشده است ممکن است باعث افزایش میزان گرما و حتی انفجار شود. همیشه ازپوششهای پلاستیکی برای پوشاندن قطبهای باتری درهنگام کاربا آن، استفاده کنید. دقت کنید که چیزهایی مانند جواهرآلات و یا هر چیزی که بتواند بطورهمزمان با دوقطب باتری اتصال برقرار کند کنار باتری جا نگذارید، اگرفلزات مستقیماً باهر دوقطب باتری تماس حاصل کنند، حرارت حاصله ممکن است باعث ذوب آن فلز شود وآن رابه کانکتور باتری بچسباند ودیگر قابل برداشتن از قطب باتری نباشد که این امرباعث بوجود آمدن یک شرایط خطرناک میگردد.
کابل برق :
میخواهیم درمورد سیم برق صحبت کنیم. چه چیزی برای صحبت دراین مورد وجود دارد؟ خوب، باید گفت که درمورد یو پی اس های کوچک،سیم برق موضوع نگران کننده ای نیست اگرچه برای ups های بزرگ،این موضوعی است که باید به آن توجه شود.
(ببخشید ولی این موضوع تاحدودی ایرانی است که من کاملاً با آن آشنا هستم. مطمئنم که دوستان بین المللی من ، میتوانند این مفاهیم را برای مدلهای خودشان عمومیت ببخشند واستاندارد نمایند)
خروجیهای استاندارد درایران برای ماکزیمم ۲۵۰ ولت و۱۵ آمپرطراحی شده اند. ازضرب کردن این دو مقدارعدد ۳۷۵۰ ولت- آمپرحاصل میشود که به لحاظ تئوری ،ماکزیمم اندازه قدرت ups ای است که یک خروجی میتواند تحمل کند ولی درعمل چون ولتاژمعمولاً ۲۲۰ ولت است، حد نهایی این پریز۳۳۰۰ ولت-آمپرخواهد بود.
برای یو پی اس های بالاتراز۳ کیلو ولت- آمپر(برای افزایش زمان کار یو پی اس وهمچنین اتصال تجهیزات بیشتر)شما باید یک مدارمخصوص با ظرفیت بالا راتدارک ببینید . این مدارهای با آمپراژ بالا ازسیمهای ضخیمتری (که مقاومت کمتری دارند) استفاده میکنند تا اجازه عبورجریان بیشتری را با امنیت کامل بدهند. برای تشخیص ups های باظرفیت بالا ازنوع معمولی آن، معمولاً شکلهای مختلف دوشاخه ها مورد استفاده قرارمیگیرد. درواقع خروجی ها و دوشاخه های مختلفی برای ترکیبهای گوناگون ولتاژ وجریان بکار میرود. معمولاً خروجی های مربوط به ups های ظرفیت بالا به صورت سوکتهای twist-Lock میباشند.(هنگام چرخاندن قفل میشوند و دیگر دوشاخه از داخل آنها بیرون نمی آید). برای خروجی های ۳kva و کمتر، درایران یا کمیته بین المللی استانداردهای الکترونیک IECاز خروجی های IEC-320 که زیبا ، کوچک وکارآ هستند میتوان استفاده نمود.
خروجیها :
خروجیها عبارت ازپریزهایی هستند که وسایلی که قراراست توسط ups مورد حفاظت قرارگیرند به آنها وصل میشوند. تعداد پریزهای خروجی ups عمدتاً به قدرت وهمچنین قیمت آن بستگی دارد. معمولاً ups های ارزانترخروجی های کمتری دارند.
Ups های بزرگتروگرانترمعمولاً میتوانند ۶ خروجی ویابیشتر داشته باشند. انرژی خروجی ها توسط کلید اصلی ups کنترل میشود.
اکثر ups های ارزان قیمت خروجی هایی نظیرپریزهای برق شهردارند که میتوانند وسایل استاندارد را پوشش دهند ولی ups های بزرگتردارای خروجی های غیراستاندارد برای اتصال وسایلی هستند که جریان بیشتری میکشند (بخش بحث در باره کابل برق ups راببینید) برخی از یوپی اس های بهترساختارقابل تنظیمی برای خروجیهایشان دارند وباجابجایی یک صفحه یا قسمت دیگری از ups میتوان نوعی ازخروجی را به نوع دیگری تبدیل کرد.
بعضی ازوسایل هستند که همراه کامپیوتراستفاده میشوند اما نیازی به حفاظت توسط ups ندارند بعنوان مثال هیچ نیازی به اتصال پرینتر، اسکنرودیگرتجهیزات خارجی به ups نیست . پرینترهای لیزری به تنهایی انرژی زیادی مصرف میکنند و هرگزنباید به یو پی اس ای کمتراز۱۴۰۰ ولت آمپروصل گردند. وصل کردن وسایل جانبی غیر ضروری به ups فقط اندازه قدرت مورد نیازبرای ups را بالا میبرد وزمان مفید عملکرد تجهیزات مورد نیازتان را کاهش خواهد داد. ازآنجاییکه این وسایل نیازبه حفاظت درقبال پارازیت خط وولتاژهای اضافی دارند ، به ناچارنیازمند محدود کننده های ولتاژبرای خودشان میباشند که اسباب دردسررا فراهم میسازد. به همین دلیل بسیاری از ups ها دارای خروجی های فرعی هستند. سیم کشی این خروجی ها بگونه ایست که فیلترشده ومقید شده اند ولی توسط اینورترو باتری تغذیه نمیشوند.
Ups های پیشرفته ترشامل حفاظت (فیلترومحدود کننده ولتاژهای گذرا) برای مودم واتصالات شبکه ای نیز میباشند و کابلRS232 که یک وسیله ارتباطی استاندارد است وظیفه تبادل اطلاعات به کامپیوتررا بعهده دارد.
نشانگرهای وضعیت :
اکثرups ها دارای انواع مختلفی ازنشانگرها هستند که وضعیت ups را درهرلحظه نشان میدهند. این نشانگرها معمولاً به دودسته تقسیم میشوند :
نشانگرهای دیداری (معمولاًLED ) که وضعیت عمومی ups مانند شرایط بروزمشکل را نشان میدهند. نشانگرهای شنیداری که بعضاً به آنها “آلارم” گفته میشود ومشخصاً برای جلب توجه به مشکلات پیش آمده بکارمیروند. تعداد دقیق ونوع این نشانگرها برای مدلهای مختلف ups متفاوت است. مدلهای گرانترمعمولاً تعداد بیشتری ازهرنوع نشانگردارند.همیشه دفترچه راهنمای دستگاه را برای جزئیات بیشتر مطالعه کنید.
نشانگرهای متداولی که معمولاً در یک یو پی اس میبینید به شرح زیر میباشند:
نشانگرفرعی (By pass) :
یک LED است که وقتی دستگاه درحالت Bypass عمل میکند روشن است. برای یک standby ups یا Line-interactive ups ، این چراغ درحالت عادی کارups روشن است.
Inverter :
یک LED است که وقتی اینورتر کارمیکند، روشن است. دراینحالت LED مربوط به Bypass خاموش میباشد.
اضافه بار :
این نشانگر درحالتی روشن است که شما وسایلی بیش از آنچه که ups توانایی راه اندازی آنها را دارد به آن وصل کرده باشید. دراینحالت شما یا باید قدرت UPS را افزایش دهید یا باید ازبارآن کم کنید.
خطای عمومی :
یک LED است که وقتی خطایی درکاریو پی اس پیش می آید روشن میشود. دربیشتر ups ها LED ی مربوط به خطا درترکیبی با LED های دیگرروشن میشود. شما باید درهرحالت خطای پیش آمده، به دفترچه راهنما مراجعه کنید تا معنای نشانگرهای روشن رابفهمید. درجدول زیریک وضعیت نمایشی استاندارد که اکثر کمپانی های بزرگ دنیا برای نمایش وضعیت UPS از آن استفاده میکنند وبرپایه روشن شدن نشانگرهای LED قرار دارد نمایش داده شده است. (این مثال ازشرکت AMAK درایران آورده شده است)
وضعیت باتری :
بسیاری از ups های بزرگ وگران دارای ردیفی از LED ها میباشند که نمایانگرمیزان شارژ باتری هستند. مثلاً بعضی مدلها دارای یک نوارعمودی شامل ۵ نشانگر LED میباشد که وقتی تمامی آنها روشن است یعنی شارژ باتری کامل است وزمانی که ۴ عدد ازآنها روشن است یعنی باتری ۸۰% شارژ دارد. این خاصیت، برای زمانی که برق به مدت طولانی قطع است مفید میباشد.
وضعیت بار :
مشابه حالت قبل، بعضی ازups ها دارای نواری ازنشانگرهای LED هستند که بطورتقریبی نشان میدهند چه درصدی از ماکزیمم بارمجاز، به ups وصل است. این خاصیت زمانی استفاده میشود که بخواهیم وسایل دیگری را به ups وصل کنیم که با توجه به وضعیت نشانگرها میتوانیم مقدارآن بار را تخمین بزنیم.
توجه :
بعضی از ups ها نوارLED را عمداً به شکل ریل های متقاطع ویا الگوهایی مانند چادر وخیمه درنظرمیگیرند تا اگردستگاه پس ازقطع برق دراثر ضعیف بودن باتری خاموش شد متوجه شویم. دفترچه راهنمای دستگاه رامطالعه نمایید. هرگونه روشن شدن یاچشمک زدن LED های روی پانل دستگاه که دردفترچه راهنما به آن اشاره نشده باشد ممکن است نشانگر یک مشکل در ups باشد.
کنترل وپایش نرم افزار و سخت افزار :
یکی از سودمندترین تجهیزات مدلهای جدید یو پی اس ،امکان کنترل وپایش نرم افزاری است که برای شما امکان کنترل عملکرد ups را بادادن اطلاعات وسیع در مورد وضعیت کاری ups فراهم میکند. تاهمین اواخر ،شما مجبوربودید یک ups بسیارگرانقیمت را جهت برخورداری ازاین امکانات خریداری نمایید. اکنون حتی ارزانترین ups ها تاحدودی امکان کنترل دستگاه را به شما میدهند (اگرچه سخت افزار ونرم افزارموردنیاز ممکن است بصورت یک امکان اضافه برای دستگاه درنظرگرفته شده باشد.) البته سیستمهای گرانتر، امکانات بیشتری برای کنترل دارند وبطریق اولی، دارای نرم افزارپیچیده تری نیزمیباشند.
بخش سخت افزارمعمولاً به شکل یک کابل مخصوص است که از یک خروجی مخصوص درقسمت عقب یو پی اس با یک رابط به کامپیوتروصل میشود. بطورسنتی یک پورت سریالی برای این کار درنظرگرفته میشود ولی بعضی از دستگاههای جدید از پورت USB نیز میتوانند استفاده کنند ویا حتی این اتصال مستقیماً ازطریق یک شبکه صورت گیرد.
نرم افزار استفاده شده برای کنترل ups باتغییرسازنده و مدل ups تغییرمیکند ولی معمولاً نوع اطلاعات آنها را میتوان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
وضعیت: نرم افزار،جزئیات مختلفی درمورد وضعیت جاری ups ،مانند بار،وضعیت شارژباتری،دمای یو پی اس ومشخصات الکتریکی مربوط به انرژی ورودی وخروجی آن را میدهد.
واقعه نگاری: نرم افزار،رکورد وقایع مختلفی که در ups اتفاق افتاده است ازقبیل اینکه اگر ups خودش راتست کرده باشد، قطعی برق ونظایرآن را نگاهداری میکند.این قضیه امکان فهمیدن اینکه برق چند باررفته است وهرباربرای چه مدت،فراهم میسازد.
تشخیص عیب: برنامه نرم افزاری به شما این امکان را میدهد که تستهای مختلفی را بر روی ups انجام دهید ویا آن را راه اندازی نمایید.
هشدارهای کامپیوتر: نرم افزاربگونه ای قابل ساماندهی است که علائم هشداردهنده ای را زمانی که مشکلی پیش آمد ویا مثلاًups بر روی باتری منتقل شد برای کامپیوتری که به آن متصل است ویا برای کامپیوتر دیگری بر روی شبکه بفرستد.
خاموش شدن اتوماتیک: احتمالاً ازمهمترین ومفیدترین قابلیتها برروی این دسته ازنرم افزارها میباشد
کلید اصلی (Main Power Switch) :
اکثرupsها یک کلید اصلی برای روشن وخاموش شدن دارند وبرخی ازآنها بخاطراطمینان بیشتر کلید مستقلی روی قسمت جلوی دستگاه برای خاموش کردن آن دارند که سیگنالی را برای واحد کنترل یو پی اس ارسال میدارد و به آن فرمان روشن شدن ویا خاموش شدن میدهد.
درمدلهای تک کلیدی، بافشاراین دکمه بارهای روی یو پی اس ، گذارده ویا برداشته میشوند. اگرشما دکمه خاموش شدن ups را فشار دهید وسیله ای که انرژی خود را از یو پی اس دریافت میکند بلافاصله خاموش خواهد شد.

دستگاههای اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر (قسمت سوم)

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

• دستگاه های متعارف (Conventional )
از قدیمیترین انواع سیستمهای اعلام آتش سوزی است که علی رغم تغییــرات کیفی اندک، همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستگاه مکانی را که از نظر آتش سوزی می خواهیم حفاظت کنیم با مناطق مشخص می کنیم تا در صورت بروز آتش سوزی بتوان محل آتش سوزی را سریعتر تشخیص داد که به هر کدام از این مناطق یک زون (zone) گفته می شود
اغلب زون های Conventional از دستگاه two- wire به همراه یک مقاومتEOL ( END OF LINE) استفاده می کنند.


Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/servicec/public_html/components/com_breezingforms/breezingforms.php on line 336

پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام منتظر تماس مشاور آموزشی خودتان باشید . در صورت تمایل با شماره ویژه : 02188930441 تماس بگیرید

اطلاعات فردی

شماره تلفن شما راه ارتباطی ما با شماست در زمان ثبت نام دقت کنید به اشتباه عددی را وارد ننمایید .

انتخاب دوره آموزشی

دوره های آموزشی انستیتو

آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش طراحی سایت و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و  آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و  اموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل