شهریه دوره ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

جدول دوره های آموزش تعمیرات ماشین های اداری 

نام دوره مدت دوره پیش نیاز شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها ثبت نام

دوره کامل آموزش تعمیرات ماشینهای اداری

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

یک ماه ندارد 

 2،000،000

1،900،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات پرینتر

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته

ندارد

 1,000،000

900،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات فتوکپی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

دو هفته ندارد

1,000،000

900،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶ 
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی
آموزش تعمیرات فکس یک هفته  ندارد

 700،000

600،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!   
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی
آموزش شارژ کارتریچ 3 روز ندارد

450،000

350،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!   
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ریسوگراف

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

سه هفته ندارد    760،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی
آموزش تعمیرات اسکنر یک هفته ندارد 

  700،000

600،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!   
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات پلاتر

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

25 روز ندارد 1،900،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!   
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات برد دستگاه های کپی و پرینتر ...

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

  دو هفته ندارد

 1،900،000

1,800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش از راه دور ماشینهای اداری

dvd   پکیج  مخصوص تعمیرکار      350،000 ارسال با پست حداکثر سه روز کاری ثبت نام کنید!

  آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیر فتوکپی در شیراز و اصفهان و تبریز و اردبیل و کرمانشاه و سنندج  

جدول دوره های آموزشی تعمیرات سخت افزار

 نام دوره  مدت دوره  پیش نیاز  شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها  ثبت نام
آموزش الکترونیک پایه مقدماتی یک هفته ندارد

450،000

350،000

روز آغازین هفته (شنبه ها)
ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

   دوره کامل آموزش تعمیرات موبایل

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

  آموزش تخصصی موبایل (سخت افزار)

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

سه هفته الکترونیک پایه رایگان 1,200،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی
آموزش تخصصی موبایل (نرم افزار) یک هفته ندارد 600،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات مانیتور

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1,300،000

1,200،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

   آموزش تعمیرات لپ تاپ و نوت بوک

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

سه هفته الکترونیک پایه رایگان

1،330،000

1،200،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

   آموزش قلقهای حرفه ای مخصوص تعمیر کار لپ تاپ

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

4 روز ندارد 450،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات هارد

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

10 روز الکترونیک پایه رایگان  800،000   روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

   کار با کارت PC3000

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

دو هفته الکترونیک پایه رایگان 3،500،000
روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات مادربرد و کارت گرافیک

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1,300،000

1,200،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش  تعمیرات دوربین عکاسی دیجیتال

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

سه هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات تبلت 

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

سه هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1,800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

  تعمیر برد های خاص الکترونیکی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

2،700،000

2،600،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات به روش مهندسی معکوس

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

2،700،000

2،600،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

  آموزش تعمیرات پاور و منبع تغذیه

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

10 روز الکترونیک پایه رایگان  400،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات UPS خانگی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

دو هفته الکترونیک پایه رایگان 450،000 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

موزش تعمیرات  UPS صنعتی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

3،100،000

3،000،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ضبط و باند و آمپلی فایر

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات دوربین مداربسته و DVR

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

  دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000 

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ECU ماشین های ایرانی 

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک ماه الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش تعمیرات ECU ماشین های خارجی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

دو هفته الکترونیک پایه رایگان    1،700،000     روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ضبط و ال سی دی ماشین

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

دو هفته الکترونیک پایه رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیر نوتبوک و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات لبتاپ و آموزش تعمیرات لپتاب و اموزش فنی کارو آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات تخصصی لپ تاپ و آموزش تعمیرات لچ تاچ و آموزش تعمیرات لبتاب و آموزش تعمیر سخت افزار و مادربرد لپ تاپ

جدول دوره های آموزشی نصب و راه اندازی 

نام دوره مدت دوره پیش نیاز شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها ثبت نام

آموزش نصب سیستم اعلام حریق

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته ندارد

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب تلفن سانترال

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

یک هفته ندارد

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب و تعمیرات پکیج

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته ندارد

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب ضبط و باند ماشین

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته ندارد

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب دزدگیر خودرو

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته ندارد

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش ضبط و باند و آمپلی فایر و خازن

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

دو هفته

الکترونیک پایه

رایگان

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب دزدگیر منازل و اماکن

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته ندارد

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب دوربین مدار بسته

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته ندارد

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش نصب و راه اندازی کولر گازی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته ندارد

1,000،000

900،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تخصصی پرینتر و آموزش تعمیرات فکس حرفه ای و آموزش تعمیرات مادربرد وآموزش تعمیرات کولر گازی و تعمیر ماشین های اداری  

جدول آموزشی تعمیرات لوازم خانگی

نام دوره مدت دوره پیش نیاز شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها ثبت نام

آموزش تعمیرات تلویزیون

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

دو هفته

 الکترونیک پایه 

رایگان

1,300،000

1,200،000

 روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
 طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات گیرنده دیجیتال

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

10 روز

الکترونیک پایه

رایگان

1,300،000 

1,200،000 

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات لباسشوئی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

12 روز

الکترونیک پایه 

رایگان

1,300،000

1,200،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

 آموزش تعمیرات یخچال

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

دو هفته

الکترونیک پایه

رایگان

1,300،000

1,200،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
روز آغازین هفته (شنبه ها)

آموزش تعمیرات ماکروویو

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته

الکترونیک پایه 

رایگان

1,000،000

900،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات جارو برقی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته

ندارد

700،000 

600،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات کولر گازی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک ماه

الکترونیک پایه 

رایگان

1،900،000

1،800،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

آموزش تعمیرات ماشین ظرفشوئی

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران

یک هفته

الکترونیک پایه

رایگان

1,300،000 

1,200،000

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

فنی و حرفه ای و مرکز فنی و حرفه ای و آموزش کارآفرینی شهرداری و مراکز آموزش فنی حرفه ای و لیست کارگاه های فنی و حرفه ای و فنی و حرفه ای مراکز کارآفرینی شهرداری و مرکز کارآفرینی شهرداری تهران 

جدول آموزشی برنامه نویسی

نام دوره مدت دوره پیش نیاز شهریه (تومان) تاریخ برگزاری کلاس ها ثبت نام

آموزش طراحی سایت  با جوملا

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

دو هفته ندارد

تماس بگیرید

روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

سئو و بهینه سازی سایت جوملا

مدرک بین المللی انستیتو ایزایران 

دو هفته طراحی سایت جوملا  تماس بگیرید  روز آغازین هفته (شنبه ها) ثبت نام کنید!
طبق برنامه سال ۱۳۹۶
برنامه ریزی ساعات بعد از ثبت نام قطعی

لیست مراکز معتبر کارآفرینی شهرداری و آموزش تعمیرات در شهرداری و آموزش تعمیر در مراکز شهرداری تهران و منطقه یک و دو و سه و چهار و چنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و کارافرینی شهرداری تهران  و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و پانزده و شانزده و هفده و هجده و نوزده و بیست و بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه شهرداری و مناطق تهران در شهرداری ها و مراکز کار 

جدول آموزشی مجتمع آموزشی فنی کار  به صورت هفتگی به روز میشود .

شرایط برگزاری دوره های آموزش تعمیرات در انستیتو انفورماتیک فنی کار :

تعیین سطح و قرارداد آموزشی در جلسه اول توسط مشاورین صورت میگیرد.  آموزشگاه فنی کار و آموزشکده فنی کار و آموزشگاه ملی پایتخت آموزشگاه پیشتاز الکترونیک
هر داوطلب بعد از گذراندن دوره گارانتی آموزشگاه می باشد.
جلسات رفع اشکال و اضافی در پایان دوره به صورت رایگان می باشد. Hl,ca juldvhj l,fhdg , Hl,ca juldv l,fhdg , آموزش تعمیرات موبایل سخت افزار
گذراندن دوره الکترونیک جهت اکثر دوره های آموزش تعمیرات الزامی است.  آموزش تعمیرات موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر موبایل نرم افزار
کلاسها کارگاهی بوده و به صورت یک و یا دو و یا سه نفره برگزار می شود.
برای عزیزان شهرستانی خوابگاه و پانسیون با امکانات موجود می باشد.
هزینه ماهانه خوابگاه 500,000 تومان با معرفی نامه شرکت فنی کار مقدور می باشد.
هر دوره کارگاه مجزا دارد و آموزشگاه مجهز به 5 کارگاه عملی و کلاس تئوری می باشد.
عزیزان میتوانند جهت رزرو کلاس ها مبلغ 100,000 تومان به شماره حساب شرکت واریز نمایند.
تاریخ شروع هر دوره داخل صفحات دوره نوشته شده است.
تا سه روز قبل از شروع هر کلاس میتوانید ثبت نام کنید.مرکز آموزش تعمیرات فنی کار آموزش تعمیرات ماشینهای اداری  و  آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین اداری و اموزش تعمیرات ماشین اداری و  آموزش تعمیر ماشینهای اداری و  آموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و  تعمیرات ماشینهای اداری و تعمیرات ماشین های اداری و  تعمیر ماشینهای اداری و تعمیر ماشین های اداری و  مرکز مجاز آموزش تعمیرات ماشینهای اداری  و  اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشین اداری و اموزش تعمیر ماشین اداری و  آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش سرویسکار ماشین های اداری و اموزش سرویس ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین اداری و اموزش سرویس ماشین اداری و آموزش سرویس ماشین های اداری و اموزش سرویس ماشین های اداری و آموزش خدمات اداری و آموزش تعمیرات لوازم اداری و آموزش تعمیر لوازم اداری و اموزش تعمیر لوازم اداری و  آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و  آموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و  آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیرات ماشین های اداری و  آموزش تعمیرات ماشین اداری و اموزش تعمیرات ماشین اداری و  آموزش  ماشینهای اداری و اموزش ماشینهای اداری و  آموزش کامل تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش کامل تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و  آموزش کامل تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزش کامل تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش فنی کار و آموزش فنی و امید رحمانی

پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام منتظر تماس مشاور آموزشی خودتان باشید . در صورت تمایل با شماره ویژه : 02188930441 تماس بگیرید

اطلاعات فردی

شماره تلفن شما راه ارتباطی ما با شماست در زمان ثبت نام دقت کنید به اشتباه عددی را وارد ننمایید .

انتخاب دوره آموزشی

دوره های آموزشی انستیتو

آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش طراحی سایت و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و  آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و  اموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل